LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI) REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES (RGPD)

ESPÈCIES CRESPI SA, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, en el Reglament General de Protecció de Dades Personals (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. ESPÈCIES CRESPI S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de ESPÈCIES CRESPI S.A. 1. DADES IDENTIFICATIVES Nom de domini: http://shop.especiascrespi.com Nom comercial: ESPÈCIES CRESPI Denominació social: ESPÈCIES CRESPI S.A. NIF: A07118227 Domicili social: GREMI BOTERS 37 07009 PALMA, ILLES BALEARS Telèfon: 971432770 e-mail: info@especiascrespi.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://shop.especiascrespi.com/es/


El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o
recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@especiascrespi.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor
envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són
considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. les cookies
utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la
navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes
proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels
mateixos.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent,
per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis,
promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita.
També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i
nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses
per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l'
usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies
i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per
ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus
respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. en tot
cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació
nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la
redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut
en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'RESPONSABLE.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. adreces IP Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un inventari de tractament d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc. 4. Llei aplicable i jurisdicció Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Palma de Mallorca.